Ds 2003:24 Åtgärder mot missbruk inom associationsrätten
   
 
Titel:Ds 2003:24 Åtgärder mot missbruk inom associationsrätten
Anmärkning:Se prop. 2004/05:50.
Utgivningsår:2003
Omfång:101 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218550
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:24
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 132 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås lagändringar som skall minska risken för att icke-existerande personer registreras som företrädare för stiftelser och ekonomiska föreningar eller som bolagsmän i handelsbolag. Liksom när det gäller aktiebolag skall kopior av identitetshandlingar på berörda företrädare lämnas in i samband med registrering. Om ingen behörig företrädare är bosatt i Sverige skall stiftelsen utse ett ombud som kan ta emot delgivning. Promemorian innehåller också förslag om registrering av revisorer och om regler för avregistrering av styrelseledamöter i aktiebolag för att de skall kunna ställas till svars trots påstådd avgång ur styrelsen.
 
  © 2017 Jure AB