SOU 2003:45 Sveriges konkurrensfördelar för export och multinationell produktion
– Bilaga 6 till LU 2003
   
 
Titel:SOU 2003:45 Sveriges konkurrensfördelar för export och multinationell produktion – Bilaga 6 till LU 2003
Anmärkning:Av Patrik Gustavsson och Ari Kokko
Utgivningsår:2003
Omfång:118 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218577
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:45
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 157 SEK exkl. moms
Sverige har under flera år legat i världstopp vad gäller satsningar på FoU och utbildning. Samtidigt har Sveriges tillväxt inte utvecklats i motsvarande grad. En förklaring är att de multinationella företagen har lagt en relativt stor andel av sin forskning i Sverige, medan en stor del av produktionen finns i andra länder. I Finland kombineras resurser för FoU och utbildning med uppmuntran till utbildning, nyföretagande och effektiv produktion samt ett väl fungerande samarbete mellan olika aktörer. Författarna rekommenderar att Sverige tar efter den finska modellen med reformer som omfattar flera politikområden och överskrider traditionella gränser mellan dessa.
 
  © 2017 Jure AB