SOU 2003:57 Alternativ finansiering av offentliga tjänster
– Bilaga 7 till Långtidsutredningen 2003
   
 
Titel:SOU 2003:57 Alternativ finansiering av offentliga tjänster – Bilaga 7 till Långtidsutredningen 2003
Anmärkning:Utarbetad av en projektgrupp vid Statskontoret.
Utgivningsår:2003
Omfång:158 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218844
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen 2003/04
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:57
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 179 SEK exkl. moms
I denna specialstudie tarsupp de svårigheter som kan förutses i framtiden för att skattevägen finansiera en vidareutveckling av den offentliga sektorns tjänster. Frågan är hur det ska bli möjligt att utveckla viktiga välfärdstjänster som sjukvård, äldreomsorg och utbildning om det inte är möjligt att höja skatterna ytterligare. Författarna menar att väl utformade avgifter kan utgöra en viktig finansieringskälla, samtidigt som det går att göra effektivitetsvinster och undvika negativa fördelningseffekter. Här diskuteras också avgiftsfinansieringens fördelningseffekter samt hur en vidareutveckling av de offentliga tjänsterna skulle kunna finansieras med avgifter område för område.
 
  © 2017 Jure AB