Prop. 2002/03:132 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
   
 
Titel:Prop. 2002/03:132 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
Anmärkning:Ds 2003:2
Utgivningsår:2003
Omfång:142 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203132
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:132
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB