Regeringens skrivelse 2002/03:137 Kontrollfunktionen i staten
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2002/03:137 Kontrollfunktionen i staten
Utgivningsår:2003
Omfång:81 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203137
Serie:Propositioner nr. 2002/03:137
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB