Ds 2003:37 Avgiftsutjämningssystem för luftfartsskydd
   
 
Titel:Ds 2003:37 Avgiftsutjämningssystem för luftfartsskydd
Anmärkning:Se prop. 2003/04:154.
Utgivningsår:2003
Omfång:95 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218941
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:37
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 132 SEK exkl. moms
I denna utredning föreslås en ny lag om luftfartsskydd som ska reglera säkerhetskontrollen på flygplatserna. Lagförslaget bygger på EG:s förordning 2320/2002. Skyddet föreslås finansieras med ett särskilt avgiftssystem, där avgiften beräknas per passagerare och tas ut av flygbolagen.
 
  © 2017 Jure AB