SOU 2003:71 Internationell redovisning i svenska företag
   
 
Titel:SOU 2003:71 Internationell redovisning i svenska företag
Utgivningsår:2003
Omfång:379 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219085
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:IAS-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:71
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 241 SEK exkl. moms
Enligt kommittédirektivet (Dir. 2002:106) skall utredaren bl.a. se över om den svenska redovisningslagstiftningen bör ändras med anledning av EU:s förordning om internationella redovisningsstandarder.
 
  © 2017 Jure AB