Att förebygga fel och fusk
– Metoder för reglering och kontroll
   
 
Författare: Korsell Lars E. , Nilsson Mikael
Titel:Att förebygga fel och fusk – Metoder för reglering och kontroll
Utgivningsår:2003
Omfång:298 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139106284
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

SLUT på förlag
Fel och fusk kostar samhället stora belopp. Enbart på ett område- skatter och avgifter- rör det sig om 100 miljarder kronor per år. Det handlar dessutom inte bara om samhällsekonomi och säkerhet utan även om demokrati och välfärd och om att upprätthålla rättsordningen och legitimiteten i systemen.

Författarna har dels sammanställt forskning och ett stort antal myndighetsrapporter, dels tagit fram checklistor och manualer för det praktiska arbetet. Den bärande tanken med boken är att det skall bli "rätt hela vägen"- från regering och riksdag till tjänstemannen på fältet. Det kan enligt författarna lyckas bl.a. genom att ha ett helhetsperspektiv på reglerings- och kontrollfrågorna, att stärka den interna kontrollen och att utgå från forskning om varför vi bryter mot regler.
 
  © 2017 Jure AB