Prop. 2003/04:4 Gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar
   
 
Titel:Prop. 2003/04:4 Gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar
Anmärkning:Ds 2002:64.
Utgivningsår:2003
Omfång:60 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304004
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:4
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt , Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB