SOU 2003:88 Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn
   
 
Titel:SOU 2003:88 Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn
Anmärkning:Se även bilagedel. Se prop. 2003/04:155 och Ds 2004:26.
Utgivningsår:2003
Omfång:385 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219328
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utjämningskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:88
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 251 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB