Ds 2003:53 Rättshjälp i gränsöverskridande angelägenheter
– genomförande av EG:s rättshjälpsdirektiv
   
 
Titel:Ds 2003:53 Rättshjälp i gränsöverskridande angelägenheter – genomförande av EG:s rättshjälpsdirektiv
Anmärkning:Direktiv 2003/8/EG.
Utgivningsår:2003
Omfång:96 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220180
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:53
Ämnesord:EU-rätt , Processrätt

Pris: 132 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås särskilda bestämmelser i rättshjälpslagen på när det gäller gränsöverskridande angelägenheter på privaträttens område. Den innehåller också förslag om samarbete mellan EU:s medlemsstater i enlighet med rättshjälpsdirektivet (2003/8/EG).
 
  © 2017 Jure AB