Bevis 7
– Bevisprövning i förvaltningsmål
   
 
Författare:Diesen Christian , Lagerqvist Veloz Roca Annika
Titel:Bevis 7 – Bevisprövning i förvaltningsmål
Utgivningsår:2003
Omfång:290 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139203514
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 560 SEK exkl. moms
Frågan om hur bevisning skall värderas i förvaltningsmål har länge varit eftersatt. Den administrativa traditionen vid beslutsfattandet och de många olika ärendetyper som förekommer i förvaltningsdomstolarna har gjort bevisspörsmålen till en närmast ogenomtränglig djungel. Denna bok utgör ett försök att ge bevisprövningen en klarare struktur och att lägga grunden för en metodisk bevisvärdering.

Som exempel används sex olika måltyper:
- taxeringsmål
- LVU-ärenden
- återkallelse av läkarlegitimation
- arbetsskada
- asylprövning
- särskild utskrivningsprövning

I framställningen ges en generell beskrivning av de olika bevisproblem som förekommer inom förvaltningsrätten varför boken kan vara till nytta inte bara för domare utan även för handläggare och beslutsfattare inom förvaltningen.
 
  © 2017 Jure AB