SOU 2004:11 Sveriges ekonomi - utsikter till 2020
– Bilaga 1-2 till LU 2003/04
   
 
Titel:SOU 2004:11 Sveriges ekonomi - utsikter till 2020 – Bilaga 1-2 till LU 2003/04
Anmärkning:Se SOU 2004:19 och SOU 2004:34.
Utgivningsår:2004
Omfång:161 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220784
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:11
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 190 SEK exkl. moms
I betänkandet diskuteras hur arbetskraftsutbudet och produktiviteten kan tänkas utvecklas under perioden fram till år 2020. En särskild tonvikt läggs på sambanden mellan ekonomisk tillväxt och den offentliga sektorns resursutrymme.
 
  © 2017 Jure AB