Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet
– En kommentar
   
 
Författare: Samuelsson Per , Afrell Lars , Cavallin Samuel , Sjöblom Nils
Titel:Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet – En kommentar
Utgivningsår:2005
Omfång:491 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139009920
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Straffrätt

SLUT på förlag
Lagen om marknadsmissbruk har central betydelse för normbildningen på de finansiella marknaderna. Det är genom insiderförbudet och förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan som yttergränserna i princip anges för informationsanvändningen på dessa marknader. Eftersom det inte sällan är förenat med betydande svårigheter att fastställa hur gränsen mellan det tillåtna och förbjudna skall dras vid handel på de finansiella marknaderna kommenteras lagen utförligt och den bakomliggande rättsutvecklingen och samtliga rättsliga avgörande analyseras ingående. Lagen om anmälningsskyldighet har även den stor praktisk betydelse och kommenteras därför också utförligt.
 
  © 2017 Jure AB