Lagen om domstolsärenden
– En kommentar
   
 
Författare:Fitger Peter
Titel:Lagen om domstolsärenden – En kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:394 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139010031
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag
Lagen om domstolsärenden kommenteras utförligt och paragrafvis. Här redovisas förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarens egna analyser och kommentarer.

Det är mycket som har hänt sedan den första upplagan gavs ut. En del nya ärendetyper har tillkommit, t.ex. när det gäller frågor om näringsförbud samt om inskrivning och stämpelskatt. När det gäller övrig lagstiftning som har berört tillämpningen av ärendelagen kan här nämnas lagen (1999:116) om skiljeförfarande och sambolagen (2003:376). Även på många andra rättsområden har det skett reformer som har berört ärendelagens tillämpning. Inte minst gäller detta konkurrensrättsliga ärenden.

Under de år som ärendelagen har varit i kraft har det också tillkommit en hel del rättsfall som visar hur dess bestämmelser bör tolkas eller som på annat sätt har gällt processuella frågor i sådana ärenden som handläggs enligt ärendelagen. Särskilt iögonenfallande är de relativt många domstolsavgöranden som gäller speciella frågor kring de konkurrensrättsliga ärendenas hantering.
 
  © 2017 Jure AB