Ds 2004:19 Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella
   
 
Titel:Ds 2004:19 Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella
Anmärkning:Se även SOU 2001:10 och prop. 2004/05:137.
Utgivningsår:2004
Omfång:108 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221276
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:19
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 154 SEK exkl. moms
I promemorian diskuteras frågor som bör regleras under förutsättning att det blir tillåtet för lesbiska par att utnyttja provrörsbefruktning inom den svenska sjukvården. I så fall bör sambon eller partnern till den kvinna som föder ett provrörsbarn också betraktas som barnets mor. Barnet får alltså i juridisk mening två mödrar. Vidare tas upp frågor om assisterad befruktning utanför den svenska sjukvården, fastställande av faderskap genom DNA-analys, spermadonationer m.m.
 
  © 2017 Jure AB