Ds 2004:20 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning
   
 
Titel:Ds 2004:20 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning
Anmärkning:Se även SOU 2002:43 och prop. 2004/05:22.
Utgivningsår:2004
Omfång:38 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138251306
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:20
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 100 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås att diskriminering som har samband med sexuell läggning skall förbjudas inom det sociala området, dvs. socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen samt hälso- och sjukvården.
 
  © 2017 Jure AB