Prop. 2004/05:1 Budgetpropositionen för år 2005 CD-ROM
– Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:1 Budgetpropositionen för år 2005 CD-ROM – Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
Anmärkning:12 volymer, 27 utgiftsområden.
Utgivningsår:2004
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405001C
Produkttyp:Datamedia
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:1
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 196 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB