SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning
– Betänkande av Kodgruppen
   
 
Titel:SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning – Betänkande av Kodgruppen
Anmärkning:Slutbetänkande. Finns även i engelsk översättning. Koden kan även köpas i särtryck. Se även SOU 2004:46, SOU 2004:47 och prop. 2005/06:186.
Utgivningsår:2004
Omfång:98 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222795
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Förtroendekommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:130
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 178 SEK exkl. moms
Sverige är beroende av ett näringsliv som är dynamiskt och värdeskapande och som åtnjuter allmänhetens förtroende. Utredningen har haft som intriktning att förbättra bolagsstyrningen genom en utvecklad självreglering. Syftet med utredningen har varit att kodifiera vad som kan betraktas som god sed, men också att på vissa områden flytta fram positionerna ytterligare.
 
  © 2017 Jure AB