SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning - Särtryck
   
 
Titel:SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning - Särtryck
Anmärkning:Detta är ett särtryck ur slutbetänkandet. Finns även i engelsk översättning. Se även SOU 2004:46, SOU 2004:47 och prop. 2005/06:186.
Utgivningsår:2004
Omfång:34 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222914
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Förtroendekommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:130
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 116 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB