Ds 2005:6 Brott och brottsutredning i IT-miljö
– Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll
   
 
Titel:Ds 2005:6 Brott och brottsutredning i IT-miljö – Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll
Utgivningsår:2005
Omfång:439 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822318X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:6
Ämnesord:Straffrätt , IT-rätt

Pris: 239 SEK exkl. moms
I denna departementsstencil behandlas frågan om Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll bör ratificeras av Sverige.

Konventionens tre huvudsyften är följande:
– att åstadkomma en harmonisering av den nationella straffrätten beträffande vissa gärningar som behandlas i konventionen, om de begås med hjälp av datorsystem,
– att få fram nationella processrättsliga bestämmelser som tillgodoser behoven av att bl.a. utreda och lagföra de brott som behandlas i konventionen,
– att lägga grunden för ett effektivt internationellt samarbete vid bekämpningen av IT-relaterade brott.
 
  © 2017 Jure AB