Prop. 2004/05:142 Marknadsmissbruk
   
 
Titel:Prop. 2004/05:142 Marknadsmissbruk
Anmärkning:Se även SOU 2004:69.
Utgivningsår:2005
Omfång:266 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405142
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:142
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Straffrätt

Pris: 125 SEK exkl. moms
I propositionen föreslår regeringen en ny lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Begreppet marknadsmissbruk omfattar insiderhandel, röjande av insiderinformation och otillbörlig marknadspåverkan. Den nya lagen innehåller bestämmelser som behövs för att genomföra EU:s direktiv om marknadsmissbruk, 2003/6/EG.
 
  © 2017 Jure AB