Prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition
– Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition – Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m.
Utgivningsår:2005
Omfång:315 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405100
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:100
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms
Vårpropositionen innehåller bl.a. följande:
- 1,4 miljarder till sysselsättningspolitiken.
- Drabbade skogsägare får ersättning.
- Satsning på kvinnojourer.
- Energiforskningen får 100 miljoner/år.
- Initiativ för att minska gapet mellan kvinnors och mäns löner.
 
  © 2017 Jure AB