Prop. 2004/05:138 Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling
   
 
Titel:Prop. 2004/05:138 Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling
Utgivningsår:2005
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405138
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:138
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt , Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB