Prop. 2004/05:164 Tullverkets brottsbekämpning - Effektivare uppgiftsbehandling
   
 
Titel:Prop. 2004/05:164 Tullverkets brottsbekämpning - Effektivare uppgiftsbehandling
Anmärkning:Se SOU 2002:113.
Utgivningsår:2005
Omfång:182 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405164
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:164
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB