Sjukhus som bolag
– Om legitimitet och identitet
   
 
Författare:Lindkvist Lars , Aidemark Lars-Göran
Titel:Sjukhus som bolag – Om legitimitet och identitet
Utgivningsår:2005
Omfång:246 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9185355003
Ämnesord:Ekonomi , Organisation och ledarskap

SLUT på förlag
Vad händer när ett sjukhus blir bolag? Hur uppfattas den förändrade driftsformen av ägare/politiker, sjukhusledning, fackliga organisationer och medarbetare på sjukhuset? Berättelsen om Helsingborgs Lasarett AB och Ängelholms Sjukhus AB visar att om ledningen kan hantera de motsättningsfyllda krav som ställs och skapa legitimitet kan en bolagisering leda till ökad produktivitet, nöjda medarbetare och en stark organisationsidentitet.

Inför sjukvårdens fortsatta reformarbete ställs frågan: Hur kan man även i förvaltningsform upprätthålla nytänkande och ambitionen att bryta invanda rutiner och tankesätt?
 
  © 2017 Jure AB