Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling
   
 
Författare:Larsson Lars-Olle
Titel:Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling
Utgivningsår:2005
Omfång:292 sid.
Förlag:Ekerlids
ISBN:9170920273
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 309 SEK exkl. moms
Lars-Olle Larsson anser att den svenska koden för bolagsstyrning inte är tillräcklig: den ger inte svar på hur långt ett företags ansvar i sociala frågor måste sträcka sig. Den ger endast regler för relationerna mellan ägare, styrelse, vd och revisor och behandlar inte de övergripande problemområdena för företagens långsiktiga överlevnad.

I boken tas upp ett antal enkla modeller som påvisar sambanden mellan företag, politiker, den finansiella sektorn och ideella organisationer. Anvisningar ges om vilka verktyg som kan användas för att hjälpa företagen att bli lönsamma och fortsätta vara lönsamma.
 
  © 2017 Jure AB