SOU 2005:120 Fondkommission
– och en ny kommissionslag
   
 
Titel:SOU 2005:120 Fondkommission – och en ny kommissionslag
Anmärkning:Särskild utredare: Torgny Håstad
Utgivningsår:2005
Omfång:397 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225026
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Fondkommissionsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:120
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 278 SEK exkl. moms
I betänkandet föreslås att en ny kommissionslag blir tvingande till förmån för konsumenter. Det skall inte vara möjligt att inskränka en konsuments rätt enligt lagen att avvisa ett avtal, att reklamera inom viss tid eller att kräva skadestånd. Vidare föreslås också en något ändrad reglering av uppdrag som utförs utanför en börs eller liknande handelsplats och av prissättningen vid kommissionshandel. Här föreslås även ändrade regler om skadestånd, reklamation och preskription som nära ansluter till bestämmelserna i de köprättsliga lagarna och i konsumenttjänstlagen.
 
  © 2017 Jure AB