SOU 2006:9 Kontroll av varor vid inre gräns
   
 
Titel:SOU 2006:9 Kontroll av varor vid inre gräns
Utgivningsår:2006
Omfång:373 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225174
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Inre gränslagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:9
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 255 SEK exkl. moms
Detta är en översyn av lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och tillämpningen av inregränslagen. I betänkandet framgår att det finns risk för en ökad gränsöverskridande brottslighet. Enligt utredningen förstärker den ökade risken för brottslighet behovet av att Tullverket fokuserar sitt arbete på informationsinhämtning och underrättelsearbete.
 
  © 2017 Jure AB