SOU 2006:10 Ett förnyat programkontor
   
 
Titel:SOU 2006:10 Ett förnyat programkontor
Utgivningsår:2006
Omfång:41 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225182
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:IPK-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:10
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 152 SEK exkl. moms
I betänkandet lämnas förslag som syftar till att ge Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK) bättre förutsättningar att mobilisera det svenska utbildningssamhället för EU:s nya utbildningsprogram för livslångt lärande, som startar år 2007. Utredningen vill också ge IPK en starkare ställning i internationaliseringsarbetet inom utbildningsområdet i stort, bland annat genom ett ansvar för uppföljning av svenska studenter som studerar i andra länder på egen hand med hjälp av studiemedel.
 
  © 2017 Jure AB