Prop. 2005/06:116 Förenklade redovisningsregler, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:116 Förenklade redovisningsregler, m.m.
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:174 och prop. 2005/06:27.
Utgivningsår:2006
Omfång:275 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506116
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:116
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 123 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB