Prop. 2005/06:113 Ökad kontroll av vapen
   
 
Titel:Prop. 2005/06:113 Ökad kontroll av vapen
Anmärkning:Se även Ds 2004:32.
Utgivningsår:2006
Omfång:95 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506113
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:113
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB