SOU 2006:17 Ny häkteslag
   
 
Titel:SOU 2006:17 Ny häkteslag
Utgivningsår:2006
Omfång:183 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225298
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Häktesutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:17
Ämnesord:Processrätt

Pris: 205 SEK exkl. moms
I betänkandet föreslås att den nu gällande lagen från år 1976, ersätts med en ny häkteslag som innehåller regler om behandlingen av personer som har frihetsberövats och tagits in i polisarrest eller häkte. Förutom en lagteknisk och språklig modernisering av lagstiftningen innebär utredningens förslag också flera materiella förändringar. Ytterligare förslag är t.ex. att personalen vid rättspsykiatriska vårdavdelningar och undersökningsenheter skall ges utökade möjligheter att av säkerhetsskäl tillgripa kontroll- och tvångsåtgärder när häktade vistas där.
 
  © 2017 Jure AB