Prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition
– Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition – Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m.
Utgivningsår:2006
Omfång:350 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506100
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:100
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB