SOU 2006:50 En ny lag om värdepappersmarknaden - Författningsbilaga
   
 
Titel:SOU 2006:50 En ny lag om värdepappersmarknaden - Författningsbilaga
Anmärkning:Se även huvudbetänkandet, slutbetänkande SOU 2006:74 samt prop. 2006/07:115.
Utgivningsår:2006
Omfång:530 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225743
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Värdepappersmarknadsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:50
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 390 SEK exkl. moms
I betänkandet föreslås omfattande regler för verksamheten i bland annat börser och värdepappersinstitut. Ett omfattande och komplicerat EG-direktiv om marknader för finansiella instrument (MiFID) ligger till grund för förslagen.
 
  © 2017 Jure AB