SOU 2006:64 Internationella kasinon i Sverige
– En utvärdering
   
 
Titel:SOU 2006:64 Internationella kasinon i Sverige – En utvärdering
Utgivningsår:2006
Omfång:179 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225999
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kasinoutvärderingen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:64
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 205 SEK exkl. moms
I betänkandet kommer utredningen till slutsatsen att etableringen av kasinona i sig knappast kan sägas ökat spelberoendeproblematiken. Även om den pågående forskningen om effekterna av kasinoetableringen inte är slutrapporterad, tyder de preliminära resultaten på att det inte finns direkta och tydliga samband mellan kasinoetableringen och spelproblem på de studerade orterna.
 
  © 2017 Jure AB