SOU 2006:84 Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen
– med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning
   
 
Titel:SOU 2006:84 Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen – med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2007:61.
Utgivningsår:2006
Omfång:234 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226359
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2005 års uppföljning av utjämningssystemet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:84
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 250 SEK exkl. moms
I delbetänkandet föreslås att kommuner med höga lönekostnader skall kompenseras eftersom den kommunalekonomiska utjämningen skall beakta alla väsentliga strukturella kostnadsskillnader. Förändringar föreslås också i den nuvarande utjämningen för kostnadsskillnader vid kommunernas investeringar i byggnader och anläggningar. En ny permanent uppföljningsorganisation föreslås med uppgift att löpande ge underlag till regeringen om den kommunalekonomiska utjämningen som kan ligga till grund för beslut av regeringen eller riksdagen om uppdateringar eller andra förändringar i systemet.
 
  © 2017 Jure AB