Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  IRI-rapport
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

Nr. 1992:1 IRI-rapport 1992:1Säkerhet och sårbarhet inom totalförsvarets datasystem
Annerfalk Marie
Jure, IT-rätt, Offentlig rätt
63 sid, 1992, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1998:2 IRI-rapport 1998:2 Digitala signaturer och ansvarsproblem — framförallt nyckelinnehavarens och Certification Authoritys ansvar mot förlitande part
Aversten David
Jure, IT-rätt, Förmögenhetsrätt
104 sid, 1998, Pris: 187 SEK exkl. moms   

Nr. 1992:3 IRI-rapport 1992:3 Avtal 90 — nytt standardavtal på ADB-marknaden
Brinnen Martin
Jure, IT-rätt
98 sid, 1992, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 1993:4 IRI-rapport 1993:4 På väg mot en digital europeisk informationsmarknad — rättsproblem belysta i tre fallstudier
Brinnen Martin
Jure, IT-rätt
118 sid, 1993, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 1995:2 IRI-rapport 1995:2 Ansvar och yttrandefrihet i telemedier — Internet, BBS:er och andra nya medier tillgängliga via telenät
Brinnen Martin
Jure, IT-rätt
83 sid, 1995, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 1997:2 IRI-rapport 1997:2 Aktuell datarätt — ett urval av student-pm från specialkursen i datarätt 1996
Brinnen Martin
Jure, IT-rätt
103 sid, 1997, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 1993:3 IRI-rapport 1993:3 The Law and Policies of Commercialization of Public Sector Information in the EC
Burkert Herbert
Jure, IT-rätt
49 sid, 1993, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1990:3 IRI-rapport 1990:3 Ekonomiska aspekter på ett beslutstödsystem — en uppföljningsstudie
Dahnell Olof
Jure, IT-rätt, Straffrätt
67 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1992:2 IRI-rapport 1992:2 Datakvalitet — en undersökning av söksystemet Rättsbanken
Dahnell Olof
Jure, IT-rätt
141 sid, 1992, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 1991:2 IRI-rapport 1991:2 Skadeståndsansvar för fel i datorprogram
Dämvik Mats
Jure, IT-rätt, Skadeståndsrätt
60 sid, 1991, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1993:2 IRI-rapport 1993:2 Internet — ett verktyg vid forskning i utländsk och internationell rätt
Dämvik Mats
Jure, IT-rätt
78 sid, 1993, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1997:4 IRI-rapport 1997:4 Internet links — legal implications
Gentzschein Anna
Jure, IT-rätt
83 sid, 1997, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 1991:3 IRI-rapport 1991:3 Offentlighets- och sekretesslagstiftningens tillämpning på ADB-system
Grahn Rosita
Jure, IT-rätt, Offentlig rätt
71 sid, 1991, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 1990:2 IRI-rapport 1990:2 The multilevel structure of legal knowledge and its representation
Hamfelt Andreas
Jure, IT-rätt
61 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1988:4 IRI-rapport 1988:4 Datorstödda beslut — artificiell intelligens och juridik
Hamfelt Andreas, Wahlgren Peter
Jure, IT-rätt
70 sid, 1988, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 1998:3 IRI-rapport 1998:3 Exportkontroll av programvaror innehållande krypteringsalgoritmer
Hedlund Kerstin
Jure, IT-rätt
61 sid, 1998, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1991:1 IRI-rapport 1991:1 Rent strikt skadeståndsansvar vid ADB-verksamhet
Helle Peter
Jure, IT-rätt, Skadeståndsrätt
104 sid, 1991, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 2003:2 IRI-rapport 2003:2 Obstacles to the Development of Legal Knowledge-Based Systems
Helling Erik
Institutet för rättsinformatik, IT-rätt
88 sid, 2003, Pris: 150 SEK exkl. moms   

Nr. 1989:2 IRI-rapport 1989:2 Elektroniska avtalsslut med signatur — EDI och smartkort
Hiselius Patrik
Jure, IT-rätt
118 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1990:7 IRI-rapport 1990:7 SCB:s statistikverksamhet och gällande rätt — framför allt regelverket kring SCB:s kommersiella verksamhet
Hiselius Patrik
Jure, IT-rätt, Övrigt
93 sid, 1990, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 1994:1 IRI-rapport 1994:1 Polisregister som medel vid brottsbekämpning
Isaksson Nancy
Jure, IT-rätt
91 sid, 1994, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 1997:1 IRI-rapport 1997:1 Den elektroniska marknadsplatsen — avtals-, köp- och bevisrättsliga aspekter
Janson Ingemar
Jure, IT-rätt, Förmögenhetsrätt
80 sid, 1997, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 2000:1 IRI-rapport 2000:1 Dataintrång — om personlig integritet och bevisfrågor
Küchler Markus
Jure, IT-rätt, Straffrätt
89 sid, 2000, Pris: 169 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

  © 2017 Jure AB