Fastighetsrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | Nästa
Sida 3 av 33

Avgöranden i va-mål - Del 6
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
236 sid, 2003  SLUT på förlag

Avgöranden i va-mål - Del 7
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
288 sid, 2008  SLUT på förlag

Barron's Dictionary of Real Estate Terms
Barron's, Lexikon ordböcker och språkvetenskap, Fastighetsrätt
537 sid, 7 uppl, 2008, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Beskrivning VT 04 — Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av verksamhetsanknutna tjänster
Svensk Byggtjänst, Förmögenhetsrätt, Fastighetsrätt
119 sid, 2004, Pris: 1145 SEK exkl. moms   

Beskrivningshandboken
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
155 sid, 5 uppl, 2023, Pris: 819 SEK exkl. moms   

BKKs handledning för Samordnad generalentreprenad — Upphandlingsmodell och ansvarsfrågor
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
28 sid, 3 uppl, 2011, Pris: 356 SEK exkl. moms   

Boken om Aff — Din manual för tjänsteupphandlingar
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
227 sid, 2 uppl, 2007  SLUT på förlag

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser — 2002 års revidering
Boverket, Fastighetsrätt
202 sid, 4 uppl, 2002  SLUT på förlag

Boken om lov, tillsyn och kontroll — Allmänna råd 1995:3, ändrad genom 2004:2
Boverket, Fastighetsrätt
317 sid, 3 uppl, 2005  SLUT på förlag

Bostadsmarknaden år 2007-2008 — Med slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2007
Boverket, Fastighetsrätt
132 sid, 2007, Pris: 112 SEK exkl. moms   

Bostadspolitiken — Svensk politik för boende, planering och byggande under 130 år
Boverket, Fastighetsrätt, Övrigt
131 sid, 2007, Pris: 122 SEK exkl. moms   

Boverkets byggregler, BBR — 2013
Boverket, Fastighetsrätt
184 sid, 2013, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Brandbelastning
Boverket, Övrigt, Fastighetsrätt
16 sid, 2008, Pris: 82 SEK exkl. moms   

Brandskydd i laboratorier — Brandskyddsföreningens rekommendation
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
391 sid, 6 uppl, 2015, Pris: 495 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2023 Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2023 — Nuläge och utvecklingsbehov 2023
BRÅ, Straffrätt, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
74 sid, 2023, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Bullerskydd i bostäder och lokaler
Boverket, Fastighetsrätt
143 sid, 2008, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Byggkonstruktörens uppdrag — Omfattning och redovisningsnivå
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
56 sid, 2013, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Byggsektorns regler 2011 — Förteckning av dokument och utgivare
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
238 sid, 2010, Pris: 622 SEK exkl. moms   

Construction 2009 — in 31 jurisdictions worldwide
Global Competition Review, Marknadsrätt, Fastighetsrätt
187 sid, 2008  SLUT på förlag

Construction Law Journal 2004 - endast häften.
Sweet & Maxwell, Periodica, Fastighetsrätt
Prenumeration, 2004, Pris: 6790 SEK exkl. moms   

Construction Law Journal 2004 - häften samt inbunden årsvolym
Sweet & Maxwell, Periodica, Fastighetsrätt
Prenumeration, 2004, Pris: 9604 SEK exkl. moms   

Ds 2000:10 Överföring av fastighetstillbehör
Fritzes, Fastighetsrätt
63 sid, 2000, Pris: 85 SEK exkl. moms   

Ds 2001:21 Kreditsäkerhet i byggnader på annans egendom
Fritzes, Krediträtt, Fastighetsrätt
30 sid, 2001, Pris: 64 SEK exkl. moms   

Ds 2002:33 Upphävande av ägofredslagen m.m.
Fritzes, Fastighetsrätt
34 sid, 2002, Pris: 75 SEK exkl. moms   

Ds 2002:65 Inför en ändrad minerallag — Vissa kompletterande mineralpolitiska frågor
Fritzes, Fastighetsrätt
287 sid, 2002, Pris: 181 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | Nästa
Sida 3 av 33

  © 2017 Jure AB