Fastighetsrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | Nästa
Sida 12 av 33

Prop. 2021/22:226 Aktivitetskravet i plan- och bygglagen
Regeringskansliet, Fastighetsrätt
32 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:277 Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Processrätt
91 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund
Riksdagen, Offentlig rätt, Fastighetsrätt, Miljörätt
97 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:95 Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
30 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2022/23:11 Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation
Regeringskansliet, Skatterätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Fastighetsrätt
28 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2022/23:56 Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
17 sid, 2023, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:112 Åtgärder för tryggare bostadsområden
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
185 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:126 Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
46 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:143 Aktsamhet vid bygg- rivnings- och markåtgärder
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
18 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:144 En ny förverkandelagstiftning
Regeringskansliet, Straffrätt, Processrätt, Fastighetsrätt
904 sid, 2024, Pris: 1035 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:156 Ett levande hav – ökat skydd, minskad övergödning och ett hållbart fiske
Regeringskansliet, Miljörätt, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
88 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:30 Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv
Regeringskansliet, EU-rätt, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
192 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

På rett grunn II — festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett
Gyldendal, Festskrifter, Fastighetsrätt, Utländsk rätt
495 sid, 2021, Pris: 1518 SEK exkl. moms   

R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav
EMTF, Fastighetsrätt
71 sid, 2013, Pris: 963 SEK exkl. moms   

RA Anläggning 07 — Råd och anvisningar till AMA Anläggning 07
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
Inbunden, 509 sid, 2008, Pris: 2880 SEK exkl. moms   

RA Anläggning 10 — Råd och anvisningar till AMA Anläggning 10
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
Inbunden, 563 sid, 2011, Pris: 2880 SEK exkl. moms   

RA Anläggning 13 — Råd och anvisningar till AMA Anläggning 13
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
Inbunden, 616 sid, 2014, Pris: 2880 SEK exkl. moms   

RA Anläggning 17 — Råd och anvisningar till AMA Anläggning 17
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
Inbunden, 688 sid, 2017, Pris: 3390 SEK exkl. moms   

RA Anläggning 20
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
Inbunden, 608 sid, 2020, Pris: 3690 SEK exkl. moms   

RA Anläggning 23
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
Inbunden, 698 sid, 2023, Pris: 3790 SEK exkl. moms   

RA EL 19
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
766 sid, 2019, Pris: 3490 SEK exkl. moms   

RA Hus 14 — Råd och anvisningar till AMA Hus 14
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
Inbunden, 1011 sid, 2015, Pris: 2990 SEK exkl. moms   

RA Hus 21
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
Inbunden, 928 sid, 2021, Pris: 3790 SEK exkl. moms   

Radonboken — Befintliga byggnader
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt, Övrigt
228 sid, 2019, Pris: 494 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | Nästa
Sida 12 av 33

  © 2017 Jure AB