Prop. 2021/22:95 Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden - 202122095 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:95 Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden
   
 
Titel:Prop. 2021/22:95 Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden
Utgivningsår:2022
Omfång:30 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122095
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:95
Ämnesord:Offentlig rätt , Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Alla kommuner ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i den egna kommunen. I denna proposition lämnas förslag som innebär att kraven på den analys som ska ligga till grund för uppgifterna i riktlinjerna får en tydligare inriktning mot bostadsbristen i kommunen.

Utöver den analys av den demografiska utvecklingen och marknadsförutsättningarna som ska göras, föreslås att uppgifterna i riktlinjerna särskilt ska grundas på en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

Vidare föreslås att kommunen ska genomföra sin analys med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunen med. Kommunen ska få använda ytterligare underlag som den bedömer behövs för analysen.

Syftet med förslagen är att förbättra förutsättningarna såväl för regeringens uppföljning av riksdagens mål för bostadsmarknaden som för kommunernas planering av bostadsförsörjningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2022.
 
  © 2017 Jure AB