Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Titlar av Greenhill Malin:
   
 


Sida 1 av 1

Lika i värde och rättigheter — Om mänskliga rättigheter
Hedlund Thulin Kristina, Greenhill Malin
Norstedts Juridik, Internationell rätt
267 sid, 3 uppl, 2008, Pris: 365 SEK exkl. moms   

Mänskliga rättigheter för alla och envar
Greenhill Malin, Ulfsparre Christina
Norstedts Juridik, Internationell rätt
219 sid, 2007, Pris: 419 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB