Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Titlar av Skoglund Peter:
   
 


Sida 1 av 1

Förskolans och skolans dokumentation — Handbok i praktisk dokumentation
Rapp Stephan, Skoglund Peter
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
160 sid, 2015, Pris: 298 SEK exkl. moms   

Libers lag- och rättsfallssamling för skolledare — Författningar och praxis för förskola och skola
Skoglund Peter
Liber, Offentlig rätt
472 sid, 2015, Pris: 458 SEK exkl. moms   

Libers lag- och avtalstexter i skolans juridik
Skoglund Peter, Staaf Annika, Zanderin Lars, Ek Andreas La Torre
Liber, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
392 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 455 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB