SOU 2007:19 Friskare tänder - 9789138227213 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:19 Friskare tänder
– till rimliga kostnader
   
 
Titel:SOU 2007:19 Friskare tänder – till rimliga kostnader
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2006:71 och SOU 2006:27 samt prop. 2007/08:49.
Utgivningsår:2007
Omfång:566 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227213
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:19
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 410 SEK exkl. moms

 

Förslagets tre delar:
– En tandvårdscheck på olika belopp beroende på ålder
– Ett skydd mot höga tandvårdskostnader
– Stöd till abonnemangstandvård
 
  © 2017 Jure AB