SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten - Del 2 - 9789138227251 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten - Del 2
– Kartläggning och analys
   
 
Titel:SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten - Del 2 – Kartläggning och analys
Anmärkning:Se även Del 1 samt slutbetänkande SOU 2008:3.
Utgivningsår:2007
Omfång:603 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227251
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Integritetsskyddskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 410 SEK exkl. moms

 

I den här volymen beskrivs i detalj både den lagstiftning som syftar till att ge skydd åt medborgarnas privatliv och de regler som på olika sätt inskränker skyddet.
 
  © 2017 Jure AB