SOU 2007:26 Alternativ tvistlösning - 9789138227350 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:26 Alternativ tvistlösning
   
 
Titel:SOU 2007:26 Alternativ tvistlösning
Utgivningsår:2007
Omfång:357 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227350
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om alternativa former för tvistlösning vid tingsrätt
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:26
Ämnesord:Processrätt

Pris: 334 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att den förlikningsverksamhet som sker i domstolarna i första hand skall ske genom medling. Fördelarna med medling är att parterna får föra förlikningsförhandlingar inför en person som har intresse och fallenhet för sådan verksamhet och som är utbildad på området. Medlingen skall regleras i en särskild lag om medling i allmän domstol.
 
  © 2017 Jure AB