SOU 2007:33 Släpvagnskörning med B-körkort - 9789138227480 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:33 Släpvagnskörning med B-körkort
– när kan de nya EU-reglerna börja tillämpas?
   
 
Titel:SOU 2007:33 Släpvagnskörning med B-körkort – när kan de nya EU-reglerna börja tillämpas?
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2007
Omfång:55 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227480
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2007 års körkortsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 183 SEK exkl. moms

 

Det tredje körkortsdirektivet (2006/126/EG) kommer att medföra vissa förändringar av reglerna om att få dra en släpvagn med stöd av ett B-körkort. Den som har ett B-körkort kompletterat med utbildning och/eller genomfört körprov skall kunna köra en kombination av dragbil och släp som överstiger dagens begränsning på 3 500 kg och kommer att få köra en kombination med en sammantagen totalvikt om 4 250 kg. Dagens begränsningsregel för släpets totalvikt till att högst uppgå till dragbilens tjänstevikt kommer också att slopas.
 
  © 2017 Jure AB