SOU 2007:30 Två nya statliga specialskolor - 9789138227404 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:30 Två nya statliga specialskolor
   
 
Titel:SOU 2007:30 Två nya statliga specialskolor
Anmärkning:Delbetänkande. Se även prop. 2007/08:112.
Utgivningsår:2007
Omfång:70 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227404
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om statliga specialskolor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:30
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 184 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås en flexibel specialskola där det finns möjligheter till individuella lösningar utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Förslagen innebär också ökade möjligheter att välja skolform utifrån elevens bästa.
 
  © 2017 Jure AB