SOU 2007:37 Vård med omsorg - 9789138227534 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:37 Vård med omsorg
– möjligheter och hinder
   
 
Titel:SOU 2007:37 Vård med omsorg – möjligheter och hinder
Utgivningsår:2007
Omfång:380 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227534
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Delegationen för mångfald inom vård och omsorg
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:37
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 320 SEK exkl. moms

 

Detta är en kartläggning av i vilken omfattning offentligt finansierad vård och omsorg drivs av ideella organisationer, kooperativ och små privata företag. Kartläggningen avser även villkor och hinder för dessa företag och organisationer. I betänkandet svaras på frågan varför den privat drivna andelen av vård och omsorg är så liten i Sverige i jämförelse med andra länder. Och varför ökningen av en privat andel nu i så hög grad sker genom ett fåtal kommersiella, numer huvudsakligen internationellt ägda, vårdföretag.
 
  © 2017 Jure AB