SOU 2007:47 Den osynliga infrastrukturen - 9789138227657 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:47 Den osynliga infrastrukturen
– om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering
   
 
Titel:SOU 2007:47 Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering
Anmärkning:IT-standardiseringsutredningen. Se även SOU 2007:83.
Utgivningsår:2007
Omfång:516 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227657
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:IT-standardiseringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:47
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 410 SEK exkl. moms

 

IT-standardiseringsutredningens ursprungliga uppdrag var att föreslå hur IT-standardiseringen i den offentliga förvaltningen kan samordnas bättre - både den samordning som behövs inför EU:s beslut om standardisering och den interna samordningen inom den svenska offentliga förvaltningen. Vidare skulle det övervägas, om, och i så fall hur - öppen programvara (öppen källkod) borde främjas. I november 2006 fick utredningen tilläggsdirektivet att undersöka hur e-förvaltningens införande kan påskyndas, hur säkerheten kan ökas i e-förvaltningen, hur elektronisk upphandling kan främjas samt de rättsliga konsekvenserna av öppen programvara.
 
  © 2017 Jure AB